Polityka Prywatności

Firma KAVEO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., ul. Wąwozowa 22/128, 02-796 Warszawa, NIP: 951-24-85-465, KRS: 0000789460, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydz. Gosp. KRS, Kapitał zakładowy: 50.000 zł (w pełni opłacony) zwana dalej Kaveo, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Każdego klienta Kaveo i użytkownika serwisów oraz publikacji należących do Kaveo obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Kaveo nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników swoich serwisów.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować biuletynów należących do Kaveo oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Kaveo.

Zgadzając się z Polityką Prywatności oświadczasz, że:

 • wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych dobrowolnie, dla celów marketingowych przez firmę Kaveo Sp. zo.o. S.K.A., z siedzibą przy ul. Wąwozowej 22/128 w Warszawie, kod pocztowy 02-796, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz.926) w celach marketingowych. Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania.
 • wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od firmy Kaveo Sp. zo.o. S.K.A., z siedzibą przy ul. Wąwozowej 22/128 w Warszawie, kod pocztowy 02-796, na podane przez Ciebie dane teleadresowe.
 • zostałeś/aś poinformowany/a o tym, że:
  • administratorem Twoich danych osobowych jest firma Kaveo Sp. z o.o. S.K.A.,
  • masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia,
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.

DANE OSOBOWE

W czasie korzystania z serwisów należących do Kaveo możesz zostać poproszona/y o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszona/y, to w większości przypadków: imię, nazwisko, adres e-mail oraz, w przypadku, gdy chcesz otrzymać fakturę - także nazwa firmy, numer NIP oraz adres firmy.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje tę czynność, w trakcie której wymagane było podanie danych.

Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz:

 • PayPro S.A z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, kod pocztowy: 60-327, KRS: 0000347935 działającą pod marką Przelewy24.pl

w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.

SUBSKRYPCJA BEZPŁATNYCH BIULETYNÓW

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych biuletynów należących do Kaveo wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail oraz w niektórych przypadkach swojego imienia. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do list mailingowych biuletynów obsługiwanych przez:

 • serwis ActiveCampaign.com należący do firmy ActiveCampaign Inc, 222 South Riverside Plaza, Suite 810, Chicago, IL 60606, USA.

Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu Czytelnikowi biuletyn. Imię pozwala Kaveo zwracać się do Czytelników po imieniu.

NIEZAPOWIEDZIANE WIADOMOŚCI

Kaveo zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Kaveo rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, biuletynów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne dotyczące oferty Kaveo.

COOKIES (CIASTECZKA)

Niektóre obszary serwisów należących do Kaveo mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.